Skip to content
Home » การชักชวนอ่อนเกินของออทิสติก

การชักชวนอ่อนเกินของออทิสติก

การชักชวนอ่อนเกินของ ออทิสติก

ออทิสติก

ออทิสติก เด็กออทิสติกตัวน้อยของฉันเป็นการผสมผสานของสิ่งต่าง ๆ เล็กน้อย เราทุกคนมีความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัมในครอบครัวของเรา นี่เป็นเพียงวิธีที่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะบอกว่าครอบครัวของคุณมีอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากแนวคิดเกี่ยวกับออทิสติกได้พัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ค้นพบและกำหนดโดยบุคคลที่แตกต่างกัน การวินิจฉัยออทิสติกส่วนใหญ่ต้องพิจารณาจากลักษณะและพฤติกรรมทั่วไป ลักษณะหนึ่งที่เด็กออทิสติกส่วนใหญ่มีคือมีปัญหาในการสื่อสารและแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามีปัญหาในการสื่อสารและสื่อสารด้วยวาจาโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างง่าย พวกเขากำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการสื่อสารส่วนหนึ่ง แต่พวกเขาพบว่ามันยากมากและผิดหวังหลายครั้ง นี่เป็นลักษณะหนึ่งที่นำไปสู่ความคับข้องใจในเด็กและนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดี

อีกลักษณะหนึ่งของบุคคลที่มีความหมกหมุ่นคือความยากลำบากในการปฏิบัติตามหรือทำความเข้าใจกฎของการมีปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะ พวกเขาพบว่ามันยากที่จะทำตามคำร้องขอหรือคำสั่งที่ได้รับ เด็กที่มีความหมกหมุ่นยังพบว่าเป็นการยากที่จะรักษาสิ่งที่พวกเขามีในกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลานั้น และหลายครั้งพวกเขาอาจตอบสนองด้วยการทำแบบเดิมอีกครั้งหรือโดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อเปลี่ยนกฎให้สอดคล้องกับทิศทาง พวกเขาอาจจะยุ่งมากจนลืมปฏิบัติตามคำแนะนำหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของตนเอง

เด็กบางคนอาจแสดงความเคารพเช่นกัน พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาดีที่สุดเป็นอันดับสองรองจากพี่น้องของพวกเขาเสมอ และความสนใจและความเอาใจใส่ส่วนใหญ่ที่พวกเขาได้รับนั้นได้รับผลกระทบจากป้ายชื่อของพวกเขาในฐานะเป้าหมายและอยู่ในตำแหน่งที่จะถูกโจมตีอยู่เสมอ ลักษณะอย่างหนึ่งของเด็กออทิสติกคือเมื่อได้รับความเป็นส่วนตัวหรือการดูแลเป็นพิเศษ พวกเขาอาจไม่สามารถรักษาไว้ได้และอาจจบลงด้วยการที่คนอื่นหายสาปสูญไป สล็อตเว็บตรง

เด็กออทิสติกบางคนไม่ปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือคุกคามภายในขอบเขตของพวกเขา แต่บางคนชอบทำตัวก้าวร้าวหรือรุนแรง พวกเขาอาจถูกทารุณกรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เด็กเหล่านี้มักเป็นเด็กๆ ที่ไม่ใส่ใจกฎและข้อบังคับใดๆ ที่กำหนดไว้ในบ้านหรือโรงเรียน และพวกเขาไม่ต้องการให้มีคนบอกว่าต้องทำอะไรและควรเกิดอะไรขึ้น การให้ความมั่นใจแก่เด็กเหล่านี้บางคนมักขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนอนุบาลหรือศูนย์ดูแลเด็กมีส่วนร่วมมากเพียงใดในโรงเรียนนั้น ๆ และหากมีเด็กจำนวนมากในศูนย์ที่อาจอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เด็กเหล่านั้นจะรู้สึกเคารพนับถือและผ่านพ้นไปได้ นี้ได้อย่างง่ายดาย การมีส่วนร่วมจากโรงเรียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เด็กที่มีความสุข ผู้ที่ได้รับความรักและห่วงใยไม่ว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อการระคายเคืองจากภายนอกอย่างไร ก็คือเด็กที่มีความสุขซึ่งกำลังก้าวไปสู่ชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิผลและมีความสุข